Sitotisak

Tisak na tekstilnim predmetima je postojan i može se prati na temperaturi do 90 stupnjeva. Zbog kompleksnosti izrade, preporuča se samo na veće količine majica.

Galileo
Bar bar
Bar bar
Art kino
Art kino