Sitotisak

Tisak na tekstilnim predmetima je postojan i može se prati na temperaturi do 90 stupnjeva.

Galileo
Bar bar
Bar bar
Art kino
Art kino